МедСис ЕООД :: Weinmann
Представителства : Weinmann

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG – производител на диагностично, терапевтично и животоспасяващо оборудване.

Продуктите с логото Weinmann са се наложили, като стандарт за качество в областта на спешната медицинска помощ


Каталог продукти (PDF)


http://www.weinmann.de