МедСис ЕООД ::
Представителства :


Italray е създадена през 1974г. като филиал на Marzocchi L&C SpA.
Днес Italray е водеща италианска компания в областа на образната диагностика с основно направление дигитални рентгени.

MedSys е оторизиран сервиз на Italray за България.


Официален уебсайт: http://www.italray.it