МедСис ЕООД :: EbNeuro
Представителства : EbNeuro


EBNeuro е компания, специализирана в проектирането и производството на продукти за диагностика и клинични изследвания в областта на неврологията. Основните направления са апарати за диагностика на централна и периферна нервна система, като EEG, EMG, EP, ERP, LTM, EEG/MRI

MedSys е оторизиран сервиз на EBNeuro за България.


Официален уебсайт: http://www.ebneuro.biz/Indexeng.asp