МедСис ЕООД :: Biolight
Представителства : Biolight

Производител на широка гама оборудване за пациентски мониторинг, включваща:

  • 3 и 12 канални ЕКГ;
  • Пулсоксиметри;
  • Пациентски монитори с различни конфигурации, големина на дисплея и окомплектовка, специални функции и аксесоари;
  • Централни станции за пациентски мониторинг с кабелно или безжично свързване.

MedSys е оторизиран сервиз на Biolight за България.


Официален уебсайт: http://en.blt.com.cn/