МедСис ЕООД :: За нас
За нас


МедСис ООД е съсредоточила дейността си в областта на медицинското оборудване и по-конкретно сектора на Образната диагностика, прилагайки иновационни решения в тази насока.

На клиентите се предлага пълна гама от услуги:

  • консултация;
  • доставка;
  • монтаж;
  • пускане в експлоатация;
  • обучение;
  • профилактика;
  • гаранционно и следгаранционно обслужване;

МедСис ООД разполага с изградена сервизна база, оборудвана с калибрирани измерителни уреди - производство на фирма Gossen-Metrawat - и възможност за обслужване на клиенти от цялата страна в рамките на денонощие. Един от водещите стремежи на фирмата e постоянното повишаване на квалификацията на своите специалисти, в съответствие с последните тенденции в областта на медицинските технологии.

МедСис ООД притежава лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения, издаден от Агенцията по Ядрено Регулиране.